Όροι συμμετοχής διαγωνισμών στο masame.gr

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  1. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι είναι άνω των 10 ετών. Εξαιρούνται οι διαχειριστές του σάιτ και οι σύζυγοι και οι συγγενείς αυτών μέχρι του δεύτερου βαθμού συγγένειας. Επίσης εξαιρούνται οι μη κάτοικοι Ελλάδος.
  2. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό γίνεται αποκλειστικά με τον τρόπο που αναγράφεται ανωτέρω και κατά τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης του Διαγωνισμού.
  3. Επιτρέπεται μόνο μία συμμετοχή ανά φυσικό πρόσωπο, εκτός αν αναγράφεται διαφορετικά από τη σελίδα του εκάστοτε διαγωνισμού.
  4. H κλήρωση θα γίνει αυτόματα ηλεκτρονικά και ενώπιον του Νομικού Σύμβουλου του masame.gr και θα κληρωθούν για κάθε δώρο ένας νικητής και δυο επιλαχόντες. Σε περίπτωση που ο νικητής δεν αποδεχθεί το δώρο του μέσω επιβεβαιωτικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), τότε την θέση του καταλαμβάνει ο 1ος επιλαχών. Εάν και ο 1ος επιλαχών δεν αποδεχθεί το δώρο, ως ανωτέρω περιγράφεται, τότε την θέση του καταλαμβάνει ο 2ος επιλαχών.
  5. Το έπαθλο είναι αυστηρώς προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται με άλλο ούτε εξαργυρώνεται με χρήματα.
  6. Το δώρο θα αποσταλεί στον νικητή το αργότερο εντός 1 μήνα από τη δημοσίευση του ονόματός του ταχυδρομικά ή με κάποια ταχυμεταφορική εταιρία, χωρίς να βαρύνεται ο νικητής με έξοδα αποστολής.
  7. Οι διοργανωτές του διαγωνισμού διατηρούν το δικαίωμα να ανακοινώσουν το όνομα του νικητή στο σάιτ και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο νικητής συναινεί ανεπιφύλακτα στην παρουσίαση του ονόματός του κατά τα ανωτέρω, χωρίς την καταβολή οιασδήποτε αμοιβής.
  8. Οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να μεταβάλουν τους όρους συμμετοχής και διεξαγωγής του Διαγωνισμού, καθώς και να ακυρώσουν αυτόν μόνο για σπουδαίο λόγο.
  9. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και αποδεικνύει τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος.
  10. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με το Διαγωνισμό θα παραπέμπεται αποκλειστικά στα Δικαστήρια των Αθηνών, που θα εφαρμόσουν το ελληνικό δίκαιο.

(Δημήτριος Αθ. Μπεληγιάννης, Νομικός Σύμβουλος του masame.gr)

Send this to friend